บทความ (ห)

#
หนึ่งเดียวในดวงใจ
หนึ่งเดียวในดวงใจ
หนึ่งในดวงใจ
หมองูย่อมตายเพราะงู
หากใครอ่านจดหมายฉบับที่แนบมานี้แล้ว มองเห็นสัจธรรมผมใคร่จะขออธิบายถึงที่มาของจดหมายฉบับนี้ เพื่อว่าแต่ละคนผู้เข้าถึงแล้ว คงจะให้ความสนใจเหตุอันเป็นที่มาเพื่อจะได้สดับไว้ประดับสติตนเองให้มั่นคงยิ่งขึ้น
เหตุการณ์โรงแรมถล่มกับกระแสความขึงขังในการแก้ปัญหา
เหตุวิปริตในครอบครัวไทยยุคปัจจุบัน
เหตุและผลของการศึกษาจากธรรมชาติ
เหตุแห่งความแตกแยกของครอบครัวไทย
เห็นอะไรจากม๊อบเกษตรกรอีสาน