บทความ (ฉ)

#
ฉันชอบมองก้นคนอื่นมากกว่ามองที่หน้าตา
ฉันชอบมองก้นคนอื่นมากกว่ามองที่หน้าตา2
ฉันรักที่จะเดินแก้ผ้าให้คนเห็นความจริง
ฉันเป็นนักอะไรหรือเปล่า
ฉากธรรมชาติ