หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป โดยศ.ระพี สาคริก เนื้อหา - แฟกเตอร์ที่บังคับการเจริญเติบโตของต้นไม้ - ธาตุสำคัญที่เป็นอาหารของต้นไม้ - ประเภทของปุ๋ย - สัดส่วนของธาตุที่เป็นอาหารพืช - ตำรับของปุ๋ย - ลักษณะของปุ๋ย - น้ำที่ใช้ผสมปุ๋ย - การเสื่อมของปุ๋ย - การละลายของปุ๋ย - ความเป็นกรดของปุ๋ย - ความเป็นพิษของปุ๋ย - ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการใช้ปุ๋ย - การให้ปุ๋ยกับต้นไม้ - วิธีการและเวลาที่เหมาะ - ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ย - โทษของการใช้ปุ๋ย - สารเคมีที่ทำหน้าที่พิเศษ
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : --
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [102หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 4.01MB]