การเลี้ยงหวายขนาดออกดอก

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : การเลี้ยงหวายขนาดออกดอก - โรงเรือนสำหรับเลี้ยงกล้วยไม้สกุลหวาย - ภาชนะปลูก - เครื่องปลูก - การขยายพันธุ์ - วิธีปลูกหวายขนาดออกดอก - การให้น้ำ - การให้ปุ๋ย - ดอกหวายเพื่อการค้า - ประโยชน์ของการเลี้ยง
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : --
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [54 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 3.03MB]