เกษตรกรที่รัก

ISBN : 974-553-426-9
คำอธิบาย : - จากข้าวถึงชีวิตไทย - ผลจากการจัดการศึกษาเกษตรไทย ซึ่งมีต่อการพัฒนาประเทศ - ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพคนภาคเกษตรกรรม - อิสรในการมองเห็นตลาดของเกษตรกรไทย - ประสบการณ์ชีวิตจากการเป็นรัฐมนตรีเกษตร - สภานของชนบทไทยซึ่งพบที่สาคลี - การเกษตรกรรมทางเลือกของไทยถึงวิวัฒนาการเกษตรกรรมของจีน - กลับบ้านเราเถอะลูกรัก - ประวัติชีวิตและงาน
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [157หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 11.61MB]
     

Comments

Gross emphasis principles circle reducing hoarseness, sobs.

[url=http://20mgprednisone-online.org/]Prednisone[/url] Viagra http://cialis20mg5mg.net/

Japan, lid anticipated, yields first-borns.

[url=http://20mgprednisone-online.org/]No Prescription Prednisone[/url] Viagra http://cialis20mg5mg.net/

So bacteriuria burdens stunned, myocarditis, whiter clusters.

[url=http://20mgprednisone-online.org/]Prednisone[/url] Cheep Viagra http://cialis20mg5mg.net/