เกมส์กระซิบนั้นมีความหมาย

 

            ฉันหวนกลับไปนึกถึงชีวิตตัวเองเมื่อครั้นเป็นเด็ก การเล่นของเด็กสมัยก่อน ส่วนใหญ่มีความหมายให้เป็นคนรู้จักคิดถึงเหตุและผล ฉันนึกถึงเกมส์กระซิบที่มีการนั่งล้อมกันเป็นวงกลม และเด็กคนแรกจะกระซิบใส่หูคนถัดไป หมุนวนตามเข็มนาฬิกา

            หลังจากหมุนกลับมาที่เก่า ข้อความประโยคแรกมันก็เปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่อง เกมส์กระซิบจึงมีเหตุและผลสอนให้คนไม่เชื่อใครง่ายๆ ถ้าไม่ได้ยินกับหูหรือเห็นด้วยตาตนเอง อย่างน้อยก็ต้องสงสัยเอาไว้ก่อนว่า สิ่งที่เข้ามาอยู่ในหูตนนั้นมันเป็นจริงหรือเปล่า

            ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มักขาดสติ จนกระทั่งฟังข่าวลือแล้วเกิดความแตกแยกเชื่อว่าเป็นความจริง แทนที่จะนำมาวิเคราะห์ค้นหาเหตุผลจากใจตนเอง อย่างที่โบราณเขาบอกไว้ว่า “จงเป็นผู้รู้จักฟังหูไว้หู”

            เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทำให้ตัวฉันเองนึกถึงเรื่องราวในการปฏิบัติขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เท่าที่พบได้ในอดีต

            มีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านใช้ช่วงเวลาวันหยุดราชการเสด็จออกไปเยี่ยมราษฎร และรับทราบทุกข์สุขเป็นการส่วนพระองค์

            ฝ่ายข้าราชการ หลังจากทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหมายกำหนดการจะเสด็จออกไปเยี่ยมราษฎร จึงไปยืนรอรับเสด็จอยู่ในบริเวณปริมณฑล

            ปกติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เอง แม้กระทั่งลุยน้ำลุยโคลนก็ไม่ได้ทรงนึกถึงความเหนื่อยยากแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ฉันคาดว่าคงมีพระราชประสงค์ต้องการอิสรภาพ

            ครั้นเสด็จไปถึง ณ จุดนั้น ฝ่ายข้าราชการในระดับหัวหน้างานท้องถิ่นจึงไปยืนถวายรายงานตามพิธีการอยู่ตรงนั้น

            ด้วยมีน้ำพระราชหฤทัยที่กว้างและไกล พระองค์ท่านจึงทรงหยุดรถลงไปประทับยืนรับฟังรายงานด้วยมีพระเมตตาอย่างที่สุด

            ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีสองด้าน ดังนั้นด้านหนึ่งมีข้าราชการยืนถวายรายงานอยู่ที่นั่น ส่วนอีกด้านหนึ่งปรากฏว่า มีกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านมารอรับเสด็จอยู่ตรงนั้น

            หลังจากพระองค์ท่านทรงรับฟังรายงานจากข้าราชการแล้ว จึงทรงหันพระพักตร์มาถามชาวบ้านว่า “ที่เขาพูดนั้นมันจริงหรือเปล่า” เรื่องนี้ไม่ใช่การจับผิด หากเป็นเพราะมีพระปรีชาญาณเฉียบแหลมและทรงมีพระราชวินิจฉัยเช่นเดียวกันกับที่คนโบราณเขากล่าวไว้ว่า “จงอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ แต่ขอให้รู้จักฟังหูไว้หู”

            สิ่งที่ฉันนำมากล่าวนี้ นับว่าทรงมีพระราชวินิจฉัยที่เข้าถึงความจริงได้ทุกเรื่อง

            ณ โอกาสนี้ฉันขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอให้พระองค์ท่านจงทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

 

9 มกราคม 2555