อนิจจาการจัดการการศึกษาไทย

ISBN : 974-90627-8-7
คำอธิบาย : เนื้อหา - อนิจจา... การจัดการศึกษาไทย - เราได้รับคุณค่าอะไรจากการมุ่งขึ้นไปสู่ปริญญา - การจัดการศึกษาโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง - รากฐานปฏิรูปการศึกษา - อะไรคือวิชาการ - การจัดการศึกษา นาวาที่ใกล้จะอับปาง - การพึ่งตนเอง - เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ซิเธอ
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [97 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 3.74MB]