ครูกับคุณธรรม - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 2)

ที่มา:
วีซีดีการบรรยายเรื่อง "ครูกับคุณธรรม" โดยศาสตราจารย์ ระพี สาคริก จัดทำคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

Length: 5:22 minutes (4.92 MB)
Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "ครูกับคุณธรรม"
จัดทำคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา Disc 2
วันที่ 21 กันยายน 2543