คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและจัดการ - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 2/3)(2/2)

ที่มา:
วีซีดีการบรรยายเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและจัดการ โดยศาสตราจารย์ ระพี สาคริก การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร สำหรับหัวหน้างานระดับอำเภอ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง ที่โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 10 กรกฎาคม 2545

Length: 30:53 minutes (28.28 MB)
Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายใจหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและจัดการ
การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
สำหรับหัวหน้างานระดับอำเภอ
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง
ที่โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2545 (Disc 2)(2/2)