คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ - ศาสตราจารยื ระพี สาคริก (Disc 3/3)(1/2)

ที่มา:
วีซีดีการบรรยายเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ ศาสตราจารยื ระพี สาคริก การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร สำหรับหัวหน้างานระดับอำเภอ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง ที่โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 11 กรกฎาคม 2545

Length: 46:01 minutes (42.13 MB)
Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

ศาสตราจารยื ระพี สาคริก
บรรยายในหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ
การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
สำหรับหัวหน้างานระดับอำเภอ
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง
ที่โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี
วันที่ 11 กรกฎาคม 2545 (Disc 1/2)