สังคมไทยกับความแตกแยกในครอบครัว - ศาตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 1/2)

ที่มา:
วีซีดีการบรรยายเรื่อง "สังคมไทยกับความแตกแยกในครอบครัว" โดยศาตราจารย์ ระพี สาคริก วันที่ 10 มกราคม 2545

Length: 46:09 minutes (42.26 MB)
Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

ศาตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "สังคมไทยกับความแตกแยกในครอบครัว"
วันที่ 10 มกราคม 2545