ผลจากการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (บรรยายพิเศษ)

ที่มา:
วีซีดีการบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน เรื่อง "ผลจากการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม" โดยศาสตราจารย์ ระพี สาคริก

Length: 32:10 minutes (29.45 MB)
Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายพิเศษในที่ประชุมสัมมนา
เรื่อง "ผลจากการจัดประชุมสัมมนาและฝึกอบรม"
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน