สิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก 2/2

ที่มา:
วีซีดีการบรรยาย ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ที่ประชุมสโมสรโรตารี่ สกลนคร จังหวัดสกลนคร วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2544

Length: 38:10 minutes (34.94 MB)
Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง สิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน
ที่ประชุมสโมสรโรตารี่ สกลนคร
จังหวัดสกลนคร (หน้า 2)
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2544