หากไม่มีวันนั้น ย่อมไม่มีวันนี้ สายธารความคิดสู่โค้งสุดท้ายของชีวิต

ISBN : 974-89797-1-7
คำอธิบาย : เนื้อหา - จากแม่บังเกิดเกล้าถึงแม่ธรณี - จากต้นไม้ถึงคุณภาพชีวิตมนุษย์ - แง่คิดจากสภาพกล้วยไม้ต้นหนึ่งซึ่งยืนอย่างโดดเดี่ยว - อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ - โอกาสในการพัฒนาการปลูกกล้วยไม้เป็นอุตสาหกรรมของกลุ่ม - ประเทศในเอเชียเขตร้อน - คืนกล้วยไม้สู่ธรรมชาติ - ความมั่นคงของครอบครัวกับปัญหาที่แฝงอยู่ - โลกทัศน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต - กำหนดเกษรียณอายุไม่ใช่หนทางตันสำหรับชีวิต - สู่โค้งสุดท้ายของชีวิต - ประวัติชีวิต
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสานแสงอรุณ
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [200หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 8.56MB]