บทความ

การแข่งขันกับการพึ่งพาตนเอง

                เมื่อมีซ้ายก็ย่อมมีขวา
                เมื่อมีดำ ก็ย่อมมีขาว
                เมื่อมีทุกข์ ก็ย่อมมีสุข
                เมื่อมีการแข่งขัน ก็ย่อมมีการพึ่งพาตนเอง

มองจากวิชาสถิติศาสตร์ สู่โรงเรียน มหาวิทยาลัย และวัดวาอาราม

           วิชาสถิติศาสตร์ คือเครื่องมือที่มนุษย์ใช้คาดการณ์เปลี่ยนแปลงของชีวิตและสิ่งต่างๆ ภายในโลกใบนี้ มนุษย์แต่ละคนที่เกิดมาย่อมมีหน้าที่ในการเรียนรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่าง ในที่สุดก็หมุนวนกลับมาหยั่งรู้ความจริงจากใจตนเอง
อนึ่ง ภายในวิชาสถิติศาสตร์นั้น ได้สอนให้มนุษย์รู้ความจริงว่า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในโลกภายนอกนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สมมติขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทั้งสิ้น

สื่อที่น่ารัก : ระลึกถึงคุณประยูร จรรยาวงษ์

 

            “ประยูร  จรรยาวงษ์”ชื่อนี้เคยโด่งดังมาตั้งแต่สมัยที่ฉันยังมีอายุไม่ถึง 30 ปี แม้จะถึงแก่กรรมไปนานแล้วแต่ก็ยังอยู่ในหัวใจของฉันมาจนถึงบัดนี้

            แต่ก่อนชื่อประยูร  จรรยาวงษ์ คือลายเซ็นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด และปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นประจำ บุคคลผู้นี้มีผลงานเกี่ยวกับการเขียนการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ในที่สุดก็ได้รับรางวัลแมกไซไซจากประเทศฟิลิปปินส์

กว่าจะถึงวันนี้!

                ชีวิตคนเรานั้น เท่าที่ฉันได้ผ่านพ้นมาแล้วนานกว่า 90 ปี ในแต่ละช่วงของการดำเนินชีวิต ถ้าใครไม่คิดทบทวนตัวเองอยู่เสมอ นาวาชีวิตมันก็คงล่มทำให้จมน้ำตายไปนานแล้ว เรื่องนี้ฉันเชื่อว่าไม่ผิดแน่ เพราะทุกครั้งที่เกิดปัญหาแทนที่ฉันจะร้องตะโกนลั่นเพื่อการต่อสู้กับมัน ก่อนที่จะตั้งหลักให้มั่นคงเพื่อดำเนินการต่อมาเป็นช่วงๆ ชีวิตใครหรือจะรอดตายมาได้ถึงบัดนี้

การอนุรักษ์ธรรมชาติ ยอดเผด็จการของไทย

 

               ธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ และต้นไม้ น่าจะได้แก่ “ป่าไม้”ทุกชีวิตที่เกิดมาสู่โลกใบนี้ ย่อมมาจากป่าทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงถือว่า “ป่า คือผู้ให้กำเนิดแก่ชีวิตเราเอง”

ครูระพี สาคริก

               หวนกลับไปนึกถึงช่วงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2520 ขณะนั้นฉันดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ตำแหน่งนี้ไม่ว่ามันจะสูงแค่ไหนก็ยังไม่สูงเท่ากับวิญญาณความเป็นครูของฉัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นพ่อของลูกๆ ทุกคน แม้จะมีจำนวนร่วมหมื่นกว่าคนแล้ว อีกทั้งรวมถึงคนงานภารโรงที่ดายหญ้าอยู่ข้างถนนบนเส้นทางสายเกษตร

ธรรมมะกับชีวิตประจำวัน

               ในเมื่อหลักธรรมะได้ชี้ไว้ชัดเจนว่า “เหตุของสิ่งทั้งหลายอยู่ในรากฐานมนุษย์แต่ละคน”การศึกษาธรรมะ จึงน่าจะค้นหาได้ที่ตนเอง ไม่ว่าต้องการรู้เรื่องใดๆ หากพึงประสงค์ที่จะรู้ได้ถึงแก่น