บทความ

คืนสู่ธรรมชาติซิเธอที่รัก

 

            เธอเพื่อนรักของฉัน ในช่วงปีที่ผ่านมานั้น เรามนุษย์ทุกคนได้รับบทเรียนจากครูผู้สอนให้เรามีสติสัมปชัญญะ เพราะในอดีตเราได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างจากธรรมชาติเกินตัวไปมาก และในที่สุดมันก็เกิดสภาวะที่หวนกลับมาทวงหนี้จากตัวเราเอง ทั้งนี้เพราะภายในรากฐานจิตใจขาดสมดุล อันหมายถึงความรู้สึกภายในจิตใต้สำนึก

            ดังจะเห็นได้ว่า ไหนจะเตาปรมาณูระเบิดที่ญี่ปุ่น ไหนจะแผ่นดินไหวที่พม่า รวมทั้งน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่กรุงเทพฯ และคงมีวิกฤตอื่นๆ ติดตามมาอีก

เกมส์กระซิบนั้นมีความหมาย

 

            ฉันหวนกลับไปนึกถึงชีวิตตัวเองเมื่อครั้นเป็นเด็ก การเล่นของเด็กสมัยก่อน ส่วนใหญ่มีความหมายให้เป็นคนรู้จักคิดถึงเหตุและผล ฉันนึกถึงเกมส์กระซิบที่มีการนั่งล้อมกันเป็นวงกลม และเด็กคนแรกจะกระซิบใส่หูคนถัดไป หมุนวนตามเข็มนาฬิกา

ฉันรอกลับบ้าน

 

               เธอเพื่อนรักของฉัน ฉันหวนกลับไปนึกถึงอดีต ในที่สุดจิตใต้สำนึกมันก็บอกฉันว่า ขณะนี้ฉันอายุ 90 ปีแล้ว คงมีแต่วันที่จะรอกลับบ้าน

เกษตรกรรมหลังน้ำท่วม

 

           แผ่นดินใดก็ตามหลังจากเกิดน้ำท่วม พอน้ำลดจะปลูกอะไรมันก็งามทั้งนั้น เว้นไว้แต่ว่าเราไม่ฉลาดพอจึงเอาที่ดินที่ถูกน้ำท่วมมาสร้างตึกละฟ้า อันนับได้ว่าเป็นการสูญเปล่า

จากรอยเท้าถึงรอยใจคน

 

            บัดนี้ฉันอายุกำลังจะเข้า 90 ปีแล้ว ปกติตัวฉันเองมักนึกถึงความเป็นมาของชีวิตในอดีตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ถ้าค้นหาความจริงของการดำเนินชีวิตอยู่เสมอโดยไม่ประมาท ย่อมอ่านความในใจได้ว่า ตัวฉันเองมีอุปกรณ์อย่างสำคัญที่ตนดำเนินชีวิตอยู่อย่างมั่นคงตลอดมา

            บัดนี้ ฉันนึกถึงช่วงชีวิตที่ผ่านพ้นมาในอดีต ซึ่งขณะนั้นฉันมีอายุได้ 75 ปีกว่า และทำงานเพื่อสนองการเรียนรู้ของเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะคนไทยซึ่งเป็นที่ห่วงใยมาตลอด

คนยุคนี้ทำบุญกันเก่ง

 

            เธอเพื่อนรักของฉัน ทุกวันนี้ฉันได้นั่งเฝ้าสังเกตดูคนในสังคมโดยทั่วไป ยิ่งขึ้นไปอยู่ที่สูงด้วยแล้วอดคิดไม่ได้ว่า “คนยุคนี้ส่วนใหญ่ทำบุญกันเก่ง”

             หลายคนคงสงสัยว่า ตัวฉันเองสังเกตอะไรจากที่ไหน ถึงได้พูดว่าคนยุคนี้ทำบุญกันเก่ง

ครูดีย่อมเป็นศรีแก่แผ่นดิน

 

         “ครูดีย่อมเป็นศรีแก่แผ่นดิน”วิญญาณครูสิ้นแผ่นดินก็ย่อมฉิบหาย นี่คือสิ่งซึ่งทุกคนควรคำนึงถึงอยู่เสมอ

         ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนฉันมักได้ยินเสียงคนบ่นกันว่า “เด็กเดี๋ยวนี้มีนิสัยแย่มาก”ฉันรับฟังแล้วต้องถือขันติ ทั้งนี้เพราะเสียงดังกล่าวมันเกิดจากผู้ใหญ่ขาดวิญญาณความเป็นครูที่ไม่ได้หวนกลับมาดูตัวเอง

รำลึกถึงพระคุณของน้ำ

 

            มาถึงวันนี้ ฉันเดินทางจากบ้านไปนานร่วม 1 เดือนเต็มๆ ตั้งแต่รู้ว่า “น้ำ”ได้ให้ความรักและกรุณามาเยือนฉันถึงบ้าน

ควันหลงจากการเปิดงานราชพฤกษ์ 2011

 

           เธอเพื่อนรักของฉัน เมื่อบ่ายวันที่ 14ธันวาคม พ.ศ.2554ฉันได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศในการเปิดงาน “ราชพฤกษ์ 2011”ที่เชียงใหม่ทำให้เธอหลายคนสนใจติดตามปัญหาที่มันแฝงอยู่ในสังคมไทยถึงกับขอให้ฉันเขียนต่อ

การมอบรางวัลคนดีของสถาบันเนชั่น

 

            ท่านที่เคารพทุกท่าน หลายท่านคงทราบว่าผมไปทำงานให้สังคมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบริเวณต้นน้ำลำธารของสยามประเทศอยู่หลายวัน เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2554 ผมเดินทางกลับกรุงเทพฯ เพื่อมาร่วมงานในพิธีมอบ “รางวัลคนดี”ของ “คมชัดลึก”ซึ่งเป็นเครือข่ายของเนชั่น ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว

            ผมนั่งพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นั่นตลอดรายการ ซึ่งมีผู้รับรางวัลหลายคน