กล้วยไม้สำหรับผู้เริ่มต้น

กล้วยไม้สำหรับผู้เริ่มต้น

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : – จากกล้วยไม้ถึงวิญญาณการพัฒนา – พื้นฐานธรรมชาติกล้วยไม้ – ความสัมพันธ์ระหว่างกล้วยไม้กับชีวิตมนุษย์ – ประวัติความเป็นมาของการปลูกกล้วยไม้ – พฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้ – การจำแนกกล้วยไม้ – ส่วนต่างๆ ของกล้วยไม้ – หลักทั่วไปที่ใช้พิจารณาปลูกกล้วยไม้ – การปลูกและบำรุงรักษากล้วยไม้ – น้ำและการปฏิบัติในการให้น้ำกล้วยไม้ – การขยายพันธ์กล้วยไม้ – การขยายพันธ์กล้วยไม้โดยวิธีผสมเกสรและเพาะเมล็ด – การปลูกกล้วยไม้เลียนแบบธรรมชาติ – สถานการณ์การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าของประเทศไทย – จิตสำนึกของคนไทยผู้สนใจกล้วยไม้ – ปัญหาการอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นบ้านของประเทศไทย
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ :
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [245 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 26.03ฺMB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *