สู่แดนมนุษยกินคน

สู่แดนมนุษยกินคน

ISBN : 974-87234-2-9
คำอธิบาย :       สู่แดนมนุษยกินคน เพื่อศึกษากล้วยไม้พื้นบ้านกับชีวิตคนท้องถิ่น – ระพี สาคริก สู่แดนมนุษยกินคน เพื่อศึกษากล้วยไม้พื้นบ้านกับชีวิตคนท้องถิ่น ผู้เขียน ระพี สาคริก ฝ่ายวิชาการ โครงการห้องสมุดกล้วยไม้ระพี สาคริก (ผู้จัดพิมพ์)
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ฟันนี่ พับลิชชิ่ง
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [159 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 13.64MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *