เกษตรกรที่รัก

เกษตรกรที่รัก

ISBN : 974-553-426-9
คำอธิบาย : – จากข้าวถึงชีวิตไทย – ผลจากการจัดการศึกษาเกษตรไทย ซึ่งมีต่อการพัฒนาประเทศ – ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพคนภาคเกษตรกรรม – อิสรในการมองเห็นตลาดของเกษตรกรไทย – ประสบการณ์ชีวิตจากการเป็นรัฐมนตรีเกษตร – สภานของชนบทไทยซึ่งพบที่สาคลี – การเกษตรกรรมทางเลือกของไทยถึงวิวัฒนาการเกษตรกรรมของจีน – กลับบ้านเราเถอะลูกรัก – ประวัติชีวิตและงาน
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [157หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 11.61MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *