เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับ rapee.org

เกี่ยวกับเว็บ rapee.org rapee.org เป็นเว็บรวบรวมข้อมูลด้านผลงานของศ.ระพี สาคริก ได้แก่ หนังสือ, เอกสารซึ่งสามารถดาวน์โหลดหรืออ่านออนไลน์จากเว็บได้, บทความ, ลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง, เว็บบอร์ดให้สมาชิกและผู้เข้ามาใช้งานได้แลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น แบ่งปันความรู้ ติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข่าวคราว ได้ทุกอย่าง rapee.org ได้พัฒนาให้มีรูปแบบหน้าตาที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ชัดเจน และง่ายแก่การค้นหา นโยบายการสงวนสิทธิ์ เนื้อหาที่เผยแพร่ใน http://rapee.org ถูกสงวนสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยเจ้าของเนื้อหาเรื่องนั้นๆ ซึ่งเจ้าของเนื้อหาได้อนุญาตให้ท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้หรือดัดแปลงต่อยอด ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลชิ้นนั้นๆ ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงต่อยอดโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ภายใต้สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย

DETAIL
[สถาบันอาศรมศิลป์] : เลขที่ ๓๙๙   ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์. ๐๒-๔๕๙-๓๒๒๖-๗, ๐๒-๘๖๗-๐๙๐๓-๔ โทรสาร. ต่อ ๑๓๙ E-Mail : [email protected]
[ศ.ระพี สาคริก]
บ้านเลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ซอย41 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel:025791028 email : [email protected]
[Professor. Rapee Sagarik] 6 Paholyothin Rd. Soi 41 Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 , Thailand
TOP