หนังสือ

Apr
09

มองปัญหาไทย ผ่านไวตาทิพย์

ISBN : xxxxxxxx คำอธิบาย : งานอาจาริยบูชาพุทธทาสภิกขุ สมัยชนมายุ 80 ปี เห็นอะไรที่สวนโมก ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก สำนักพิมพ์ : — : Attribultion Non-Commercial Share Alike อ่านหนังสือออนไลน์ : view [10หน้า] ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 702KB] อ่านหนังสือออนไลน์ ดาวโหลดหนังสือ

DETAIL
Apr
09

หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป

ISBN : xxxxxxxx คำอธิบาย : หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป โดยศ.ระพี สาคริก เนื้อหา – แฟกเตอร์ที่บังคับการเจริญเติบโตของต้นไม้ – ธาตุสำคัญที่เป็นอาหารของต้นไม้ – ประเภทของปุ๋ย – สัดส่วนของธาตุที่เป็นอาหารพืช – ตำรับของปุ๋ย – ลักษณะของปุ๋ย – น้ำที่ใช้ผสมปุ๋ย – การเสื่อมของปุ๋ย – การละลายของปุ๋ย – ความเป็นกรดของปุ๋ย – ความเป็นพิษของปุ๋ย – ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการใช้ปุ๋ย – การให้ปุ๋ยกับต้นไม้ – วิธีการและเวลาที่เหมาะ – ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ย – โทษของการใช้ปุ๋ย – สารเคมีที่ทำหน้าที่พิเศษ ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก สำนักพิมพ์ : — : Attribultion Non-Commercial Share Alike […]

DETAIL
Apr
09

หายนภัยการเกษตรไทย

ISBN : 974-90829-0-7 คำอธิบาย : หายนภัยการเกษตรไทย – ระพี สาคริก หายนภัยการเกษตรไทย มองผ่านวิกฤตการณ์กล้วยไม้ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ครบรอบ 80 ปี พุทธินันท์ สุขพรวรกุล : บรรณาธิการ ศ.ระพี สาคริก สนับสนุนโดย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา มูลนิธิสานแสงอรุณ โรงเรียนรุ่นอรุณ จัดพิมพ์โดย กองทุนศาสตราจารย์ระพี สาคริก : Attribultion Non-Commercial Share Alike อ่านหนังสือออนไลน์ : view [210หน้า] ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 12.7MB] อ่านหนังสือออนไลน์ ดาวโหลดหนังสือ

DETAIL
Apr
09

สู่แดนมนุษยกินคน

ISBN : 974-87234-2-9 คำอธิบาย :       สู่แดนมนุษยกินคน เพื่อศึกษากล้วยไม้พื้นบ้านกับชีวิตคนท้องถิ่น – ระพี สาคริก สู่แดนมนุษยกินคน เพื่อศึกษากล้วยไม้พื้นบ้านกับชีวิตคนท้องถิ่น ผู้เขียน ระพี สาคริก ฝ่ายวิชาการ โครงการห้องสมุดกล้วยไม้ระพี สาคริก (ผู้จัดพิมพ์) ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ฟันนี่ พับลิชชิ่ง : Attribultion Non-Commercial Share Alike อ่านหนังสือออนไลน์ : view [159 หน้า] ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 13.64MB] อ่านหนังสือออนไลน์ ดาวโหลดหนังสือ

DETAIL
Apr
09

รายงานการศึกษาการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

ISBN : xxxxxxxx คำอธิบาย : – พลตรีแถม สุดกังวาล – นายทองเติม พลอยพานิช – ชุลีออคิด – นายตาล พิชยนันท์ – สวยสมถวิล – โรคกล้วยไม้ ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก สำนักพิมพ์ : ม.ป.ท. : ม.ป.พ. : Attribultion Non-Commercial Share Alike อ่านหนังสือออนไลน์ : view [83หน้า] ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 3.95MB] อ่านหนังสือออนไลน์ ดาวโหลดหนังสือ

DETAIL
Apr
09

การดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า

ISBN : xxxxxxxx คำอธิบาย : การดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า – ระพี สาคริก       … การเรียบเรียงหนังสือเรื่องนี้ ก็เนื่องมาจากได้รับการขอร้องจากผู้สนใจกล้วยไม้แวนด้าหลายท่าน ร่วมกับการขอร้องของสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ โดยมีเจตนาที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้ทราบถึงการดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกกล้วยไม้ที่มีคุณลักษณะดีเด่น       ไว้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต ส่วนผู้ที่อาจมีส่วนรับผิดชอบในการตัดสินกล้วยไม้ ก็จะได้นำหลักเกณฑ์ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะการประกวดกล้วยไม้โดยมีการตัดสิน ก็เป็นวิธีการคัดคุณภาพของกล้วยไม้โดยทางสมาคมเป็นผู้จัดทำนั่นเอง การที่หนังสือเล่มนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ       และความรู้ในหนังสือเล่มนี้ได้มีโอกาสที่ท่านผู้สนใจก็ด้วยการสนุบสนุนในด้านการเงินของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ซึ่งมิใช่แต่จะออกทุกให้จัดพิมพ์หนังเล่มนี้เท่านั้น หากยังได้ให้การสนับสนุนงานส่งเสริมฟื้นฟูกล้วยไม้ไทยอย่างมั่นคงตลอดมาเป็นเวลาหลายปี ข้าพเจ้าจึงขอแสดง       ความขอบคุณบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ในนามของวงการกล้วยไม้ไทย และเป็นการส่วนตัวด้วย….. ระพี สาคริก ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก สำนักพิมพ์ : — : Attribultion Non-Commercial Share Alike อ่านหนังสือออนไลน์ : view [24 หน้า] ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save […]

DETAIL
Apr
09

กล้วยไม้

ISBN : 974-552-658-4 คำอธิบาย : สำนักพิมพ์ช่อนนทรี เพื่อมูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ช่อนนทรี : Attribultion Non-Commercial Share Alike อ่านหนังสือออนไลน์ : view [157 หน้า] ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 17.8MB] อ่านหนังสือออนไลน์ ดาวโหลดหนังสือ

DETAIL
Apr
09

กล้วยไม้สำหรับตัดดอก

ISBN : xxxxxxxx คำอธิบาย : xxx ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก สำนักพิมพ์ : ชวนพิมพ์ : Attribultion Non-Commercial Share Alike อ่านหนังสือออนไลน์ : view [78 หน้า] ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 7.01MB] อ่านหนังสือออนไลน์ ดาวโหลดหนังสือ

DETAIL
Page 1 of 512345
[สถาบันอาศรมศิลป์] : เลขที่ ๓๙๙   ซอยอนามัยงามเจริญ ๒๕  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์. ๐๒-๔๕๙-๓๒๒๖-๗, ๐๒-๘๖๗-๐๙๐๓-๔ โทรสาร. ต่อ ๑๓๙ E-Mail : [email protected]
[ศ.ระพี สาคริก]
บ้านเลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ซอย41 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel:025791028 email : [email protected]
[Professor. Rapee Sagarik] 6 Paholyothin Rd. Soi 41 Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900 , Thailand
TOP