กล้วยไม้ในดวงใจ

กล้วยไม้ในดวงใจ

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : ครูระพี สาคริก : ผู้หอมกลิ่นกล้วยไม้ ศาสตราจารย์ระพี สาคริกกับกล้วยไม้เพื่อมนุษยชาติ แต่คุณครูที่รักด้วยแรงศรัทธา จากภายกล้วยไม้ ไม้ต้นหนึ่งในธรรมชาติถึงสัจธรรมของชีวิตคนในสังคมไทย ดอกกล้วยไม้ในดวงใจ ห้องสมุดกล้วยไม้ “ระพี สาคริก” ภาพชีวิตครอบครัวและงานเพื่อสังคม
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [483 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 45.07MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *