การดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า

การดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : การดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า – ระพี สาคริก       … การเรียบเรียงหนังสือเรื่องนี้ ก็เนื่องมาจากได้รับการขอร้องจากผู้สนใจกล้วยไม้แวนด้าหลายท่าน ร่วมกับการขอร้องของสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ โดยมีเจตนาที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้ทราบถึงการดูลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า เพื่อนำไปใช้ในการคัดเลือกกล้วยไม้ที่มีคุณลักษณะดีเด่น       ไว้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต ส่วนผู้ที่อาจมีส่วนรับผิดชอบในการตัดสินกล้วยไม้ ก็จะได้นำหลักเกณฑ์ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะการประกวดกล้วยไม้โดยมีการตัดสิน ก็เป็นวิธีการคัดคุณภาพของกล้วยไม้โดยทางสมาคมเป็นผู้จัดทำนั่นเอง การที่หนังสือเล่มนี้ได้บรรลุผลสำเร็จ       และความรู้ในหนังสือเล่มนี้ได้มีโอกาสที่ท่านผู้สนใจก็ด้วยการสนุบสนุนในด้านการเงินของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ซึ่งมิใช่แต่จะออกทุกให้จัดพิมพ์หนังเล่มนี้เท่านั้น หากยังได้ให้การสนับสนุนงานส่งเสริมฟื้นฟูกล้วยไม้ไทยอย่างมั่นคงตลอดมาเป็นเวลาหลายปี ข้าพเจ้าจึงขอแสดง       ความขอบคุณบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ในนามของวงการกล้วยไม้ไทย และเป็นการส่วนตัวด้วย….. ระพี สาคริก
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ :
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [24 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 2.04MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *