การวางแผนและสถิติวิจัยทางการเกษตร

การวางแผนและสถิติวิจัยทางการเกษตร

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : – ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าทางการเกษตร – การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง – การตรวจความแน่นอนของผลการค้นคว้า
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : ม.ป.ท. : ม.ป.พ.
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [189หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 7.99MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *