คืนวิญญาณ ความรัก ให้แผ่นดิน

คืนวิญญาณ ความรัก ให้แผ่นดิน

ISBN : 974-90627-9-5
คำอธิบาย : เนื้อหา – โครงการสื่อเกษตรกรรมยั่นยืน – คำปรารภจากผู้เขียน – คำนำ – การเกษตรนั้นสำคัญไฉน – ข้าวกับชีวตไทย – คนขายตัว – คนเหตุแห่งยาเสพติด – ควายเพื่อนรักเธอหายไปไหน – วิญญาณความรักที่อยู่ร่วมผืนแผ่นดินเดียวกัน – วิญญาณความรักที่มองให้เกษตรกรริมฝั่งน้ำ – ตามรอยหิ่งห้อย – ทำไมต้อยช่วยผู้สูงอายุ – ทำไมต้องประเมินผลงาน – บทสัมภาษณ์ศาสตร์จารย์ระพี สาคริก – ประวัติศาสตราจารย์ระพี สาคริก
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [145หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 5.33MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *