ตำรากล้วยไม้

ตำรากล้วยไม้

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : ตำรากล้วยไม้ – ระพี สาคริก
เนื้อหา
– การจำแนกกล้วยไม้
– ส่วนต่างๆ ของกล้วยไม้
– ดอกกล้วยไม้
– การขยายพันธุ์กล้วยไม้
-การผสมเกสรกล้วยไม้
– การเพาะเมล็ดกล้วยไม้
– หลักในการเลี้ยงกล้วยไม้ทั่วๆ ไป
– ศัตรูของกล้วยไม้
– การใช้กล้วยไม้เป็นไม้ประดับ
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ :
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [505 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 20.98MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *