หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป

หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป โดยศ.ระพี สาคริก เนื้อหา – แฟกเตอร์ที่บังคับการเจริญเติบโตของต้นไม้ – ธาตุสำคัญที่เป็นอาหารของต้นไม้ – ประเภทของปุ๋ย – สัดส่วนของธาตุที่เป็นอาหารพืช – ตำรับของปุ๋ย – ลักษณะของปุ๋ย – น้ำที่ใช้ผสมปุ๋ย – การเสื่อมของปุ๋ย – การละลายของปุ๋ย – ความเป็นกรดของปุ๋ย – ความเป็นพิษของปุ๋ย – ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการใช้ปุ๋ย – การให้ปุ๋ยกับต้นไม้ – วิธีการและเวลาที่เหมาะ – ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ย – โทษของการใช้ปุ๋ย – สารเคมีที่ทำหน้าที่พิเศษ
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ :
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [102หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 4.01MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *