หอมกลิ่นกล้วยไม้

หอมกลิ่นกล้วยไม้

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : หอมกลิ่นกล้วยไม้ – ระพี สาคริก เนื้อหา -แนวทางในการพัฒนากล้วยไม้ของประเทศไทย -คุณค่าแห่งความเป็นครู -การสำรวจกล้วยไม้ที่ดอยอินทนนท์ -ข้อคิดในการเลี้ยงกล้วยไม้ -สาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการผสมกล้วยไม้ -การวิจัย -บัญชรธรรมชาติ -การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้า -รู้จักกับ อาจารย์ระพี สาคริก
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [172 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 10.09MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *