หากไม่มีวันนั้น ย่อมไม่มีวันนี้ สายธารความคิดสู่โค้งสุดท้ายของชีวิต

หากไม่มีวันนั้น ย่อมไม่มีวันนี้ สายธารความคิดสู่โค้งสุดท้ายของชีวิต

ISBN : 974-89797-1-7
คำอธิบาย : เนื้อหา – จากแม่บังเกิดเกล้าถึงแม่ธรณี – จากต้นไม้ถึงคุณภาพชีวิตมนุษย์ – แง่คิดจากสภาพกล้วยไม้ต้นหนึ่งซึ่งยืนอย่างโดดเดี่ยว – อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ – โอกาสในการพัฒนาการปลูกกล้วยไม้เป็นอุตสาหกรรมของกลุ่ม – ประเทศในเอเชียเขตร้อน – คืนกล้วยไม้สู่ธรรมชาติ – ความมั่นคงของครอบครัวกับปัญหาที่แฝงอยู่ – โลกทัศน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต – กำหนดเกษรียณอายุไม่ใช่หนทางตันสำหรับชีวิต – สู่โค้งสุดท้ายของชีวิต – ประวัติชีวิต
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสานแสงอรุณ
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [200หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 8.56MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *