อนิจจาการจัดการการศึกษาไทย

อนิจจาการจัดการการศึกษาไทย

ISBN : 974-90627-8-7
คำอธิบาย : เนื้อหา – อนิจจา… การจัดการศึกษาไทย – เราได้รับคุณค่าอะไรจากการมุ่งขึ้นไปสู่ปริญญา – การจัดการศึกษาโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง – รากฐานปฏิรูปการศึกษา – อะไรคือวิชาการ – การจัดการศึกษา นาวาที่ใกล้จะอับปาง – การพึ่งตนเอง – เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาส ซิเธอ
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [97 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 3.74MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *