เกาะโอกินาวา กับ อนาคตของวงการกล้วยไม้ไทย

เกาะโอกินาวา กับ อนาคตของวงการกล้วยไม้ไทย

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : เกาะโอกินาวา กับ อนาคตของวงการกล้วยไม้ไทย – ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ร่วมใจกันจัดพิมพ์โดย – สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ – สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ – สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชูปถัมป์ – สมาคมแคทลียาแห่งประเทศไทย – สมาคมเวนด้าและแอสโคเซ็นด้าแห่งประเทศไทย – สมาคมผู้ปลูกและผู้ส่งดอกกล้วยไม้ – สมาคมผู้ปลูกเลี้ยงและค้ากล้วยไม้ไทย – สมาคมกล้วยไม้โคราช – สมาคมกล้วยไม้ชลบุรี – สมาคมกล้วยไม้ลพบุรี – สมาคมกล้วยไม้นครสวรรค์ – สมาคมกล้วยไม้พระประแดง – กลุ่มกล้วยไม้ภาคเหนือ – กลุ่มกล้วยไม้ภาคใต้ – ชมรมกล้วยไม้ราชบุรี – ชมรมกล้วยไม้เพชรบุรี – ชมรมกล้วยไม้กาญจนบุรี
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ :
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [43 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 10.94MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *