แด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิต

แด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิต

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : แด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิต – ระพี สาคริก       บางคนชอบพูดว่า คุณครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง แต่ที่จริงนั้นมิใช่ ครูคือผู้สร้างบุญกุศลเป็นสรณะ จังมีแต่การให้จากหัวใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง โดยไม่นึกถึงบุญคุณ ซึ่งหวังว่า ตนต้องได้รับผลตอบแทนใดๆทั้งนั้น       คงมีแต่ความสุข จากการกระทำของตน อันมีผลส่งให้ชนรุ่นหลังอุทิศตน มุ่งมั่นทำงานให้แก่สังคม และเข้าถึงสัจธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ :
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [89หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 15.6MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *